Corona Update

Geplaatst op 16-10-2020.

15 oktober 2020

De verscherping van de corona maatregelen die zijn aangekodingd tijdens de persconferentie afgelopen dinsdagavond (13 oktober) hebben ook weer betrekking op onze trainingen. Hieronder volgen de concrete gevolgen en de (tijdelijke) oplossingen.

 

Algemeen

Een aantal nieuwe maatregelen is van toepassing op al onze leden (en hun ouder(s)/verzorger(s)):

  • Kleedruimtes en douches zijn gesloten. Dit betekent dat alle leden de gymzaal al omgekleed moeten betreden en verlaten. Jassen en schoenen kunnen in de dojang worden uitgedaan.
  • Publiek is niet toegestaan, met uitzondering van één ouder/verzorger tijdens de eerste proefles een potentieel jeugdlid. Deze ouder/verzorger dient tijdens de proefles een mondkapje te dragen.
  • Ouders/verzorgers kunnen natuurlijk wel langskomen om hun kind(eren) op te halen, maar dienen buiten de gymzaal wachten. Een leraar zal er op toezien dat alle kinderen die worden opgehaald de zaal alleen verlaten als de ouder buiten staat te wachten.
    • Uitzondering geldt voor ouders die een afspraak hebben om bijvoorbeeld sparrringsmateriaal te passen. Kom in dat geval, ruim van te voren naar de zaal.
  • Voor alle leden vanaf 13 jaar is het geldende advies dat zij in de gang van de gymzaal tot de dojang een mondkapje dragen.

 

Trainingen voor jeugdleden en junioren tot en met 17 jaar

Voor de jeugdleden verandert er niet veel ten opzichte van de afgelopen weken. Hun trainingen op de dinsdag- en vrijdagavond kunnen worden voortgezet. Voor hen is de 1,5 meter afstand regel niet van toepassing.

Ter voorkoming van het overschrijden van het maximale aantal van 30 personen in één zelfstandige ruimte is de training van de junioren/senioren op de dinsdagavond sinds begin oktober verplaatst naar de woensdagavond. Ook de locatie is hierbij veranderd: op woensdagen trainen de junioren/senioren in de gymzaal van RKBS De Vlinder (zie https://www.namukwan.nl/informatie/ voor het adres en de exacte tijden). Dit blijft in ieder geval tot en met 16 december 2020 zo.

Om contacten tussen individuen en groepen zoveel mogelijk te beperken zit er sinds 9 oktober 2020 een kwartier tussen het einde van de vrijdagavond training van de jeugd en het begin van de vrijdagavond training van de junioren/senioren: de junioren/senioren training op vrijdagavond begint dan om 18.45 uur (zie ook https://www.namukwan.nl/informatie/).

 

Trainingen voor senioren (leden van 18 jaar en ouder)

Sporters van 18 jaar en ouder moeten vanaf 14 oktober 2020 te allen tijde 1,5 meter afstand tot anderen houden en mogen alleen in groepjes van maximaal 4 personen (exclusief instructeur) sporten, waarbij zij niet mogen mengen met en een ruime afstand tot andere groepen moeten houden. Om onze senioren toch trainingen te blijven bieden, zijn wij tot de volgende oplossingen gekomen:

– woensdagavond: senioren krijgen apart les (in groepjes van maximaal 4 personen) van een ‘eigen’ leraar. Voor deze avond geldt dezelfde tijd als voor de junioren tot en met 17 jaar, namelijk van 19.10 – 20.10 uur.

– vrijdagavond: senioren zijn welkom van 20.45 – 21.45 uur voor de vrije training

– zondagochtend: senioren krijgen apart les (in groepjes van maximaal 4 personen) van een ‘eigen’ leraar van 10.00 – 11.00 uur.

-De leraren zullen de verantwoordelijkheid nemen voor het bewaren van ruime afstanden tussen de verschillende aanwezige groep(en).

 

Exameneisen

Doordat een aantal Taekwon-Do onderdelen onmogelijk uit te voeren is op 1,5 meter afstand tot een partner/tegenstander, zullen deze onderdelen worden geschrapt uit het examencurriculum voor leden van 18 jaar en ouder. Dit houdt in dat zij op hun examen geen Hosin Sul en sparring hoeven te tonen. Dit zal zo blijven zolang de 1,5 meter regel voor hen van kracht blijft.

Voor de jeugdleden en junioren tot en met 17 jaar blijven de exameneisen ongewijzigd. Zie https://www.namukwan.nl/examencurriculum/ voor het examencurriculum.

Uiteraard blijft de belangrijkste regel: kom bij (milde) klachten niet naar training en laat je testen.

 

Wij beseffen dat bovenstaande aanpassingen een groot beroep doen op jullie flexibiliteit. Daarom willen wij jullie bedanken voor jullie begrip en meewerking.