Leren lesgeven

Geplaatst op 03-02-2020.

Op zondag 2 februari kwamen zo’n 40 lesgevende boosabums, sabums, sahyuns en sasung – waaronder onze boosabums Sebastiaan, Natasja en Jamie – bijeen in de Marius Buitingzaal van Sportcentrum Olympos voor de Plaquetraining van ITF Nederland. Dit is een samenwerking tussen de opleidingscommissie ITF Taekwon-Do Sportleider (ITS) en de Commissie Techniek en Opleiding (CTO). Plaquetrainingen zijn bedoeld om iedereen met 1e Dan of hoger die lesgeeft binnen ITF Nederland (zogenaamde Plaquehouders) op de hoogte te brengen van de laatste stand van zaken op pedagogisch-didactisch vlak.

De training werd geopend door Sahyun Martijn Lindeboom van de CTO. Nadat was uitgelegd hoe de training was opgebouwd, kregen we een warming-up van Sabum Jack de Smit van Taekwon-Do Chong Do Kwan. De warming-up bestond uit technieken uit de eerste vier Tuls, maar dan in de vorm van Chon-Ji. Zodoende werden niet alleen onze spieren maar ook onze hersenen aan het werk gezet.

Voor het eerste deel van de training werden er groepjes van gelijke Dangraad gevormd om de hoogste Tuls te ontleden. Van standen en motions tot aanhalingen en hoogtes; alle aspecten van de Tuls werden onder de loep genomen.

Omdat lesgeven voor boosabums anders is dan voor sabums of sahyuns is de CTO nog bezig met het ontwikkelen van een soort lesgeef syllabus met verschillende modules. Om een wat beter beeld te krijgen van deze modules werden tweetallen gevraagd steps te lopen en een derde persoon om eerst als boosabum en vervolgens als sabum aanwijzingen te geven. Hiermee werd duidelijk gemaakt dat je als boosabum op andere dingen let en moet letten dan als sabum of hoger.

Na de pauze werd vanuit het belang om binnen ITF Nederland één taal te spreken extra aandacht besteed aan Koreaanse terminologie. In groepjes van drie personen werd getracht de technieken in Dan-Gun en Choong-Moo in het Koreaans te benoemen. Hierbij werd algauw duidelijk dat er tussen de Taeokwon-Do scholen grote verschillen zijn in het gebruik van Koreaanse termen. Namu Kwan zal zich hier de komende tijd meer mee bezig gaan houden.

Aangezien didactiek centraal staat bij Plaquetrainingen draaide het laatste deel vooral over lesgeven. ‘Hoe geef je les aan nieuwe of jonge leden?’, ‘Op welke manieren kan je iemand een nieuwe Tul aanleren?’ en ‘Hoe houdt je een gevorderde leerling gemotiveerd om zijn/haar Tul te perfectioneren?’ waren vragen die hierbij kwamen kijken. Door de verschillende inzichten en voorbeelden hebben we erg veel geleerd van deze training. Dit zullen we meenemen in onze ontwikkeling als leraar en vervolgens toepassen in de trainingen voor de ontwikkeling van de leerlingen.